Památky a historie Šumperk - okolí

Šumperk je označován jako brána do Jeseníků. Z města vedou cesty ke všem významným rekreačním střediskům - k Červenohorskému sedlu, Ramzové, Skřítku a k masivu Králického Sněžníku. Významným turistickým cílem jsou Velké Losiny kde je zámek, Papírna ve které se již čtyři století vyrábí ruční papír a kde je Muzeum papíru. Pomníkem lidské technické dovednosti ladící s přírodou je přečerpávací elektrárna a vodní nádrž Dlouhé stráně. Navštívit lze zámek ve městě Úsov, Staré Město je branou do oblasti Králického Sněžníku, u Hanušovic naleznete zříceninu Nový hrad, navštívit můžete města Mohelnice,Štíty či Zábřeh.Z dalších památek jsou k vidění hrad Branná – Kolštejn, zříceniny Rabštejn, Brníčko, v obci Bludov nalezneme zámek který dnes slouží obci, zříceninu a rozhlednu Na Háji a na hranici Olomouckého a Moravskoslezského kraje se nachází nejvyšší hora Moravy – Praděd. Připomínkou čarodějnických inkvizičních procesů jsou Petrovy kameny a v Lošticích můžeme ochutnat delikatesu – olomoucké tvarůžky, které zde mají i své muzeum.

Šumperk vznikl ve 13. století na zeměpanském území. Prakticky stále byl v zástavě nejpřednějších českých a moravských šlechtických rodů. V roce 1391 dostalo město významná práva od moravského markraběte Jošta. Počátkem 16. století se stal sídlem Žerotínů, kteří ho koupili a po požáru města v roce 1513 do značné míry zvelebili. Již v roce 1562 se však město vykoupilo zpět ke královské komoře. Při té příležitosti byl Šumperku polepšen císařem Ferdinandem I. městský znak. Za účast na stavovském povstání ztratil Šumperk královské svobody a v roce 1622 upadl do područí Lichtenštejnů. Krátký rozkvět města po třicetileté válce přerušil požár města v roce 1669 a o deset let později čarodějnické procesy, kterým padlo za oběť téměř padesát lidí. Rozvoj plátenictví a zvláště monopol na výrobu polosametu zvaného trip, zajišťovaly prosperitu městu v 18. století. Tato tradice předznamenala velký rozvoj textilního průmyslu, který zvláště ve druhé polovině 19. století přispěl k nebývalému rozkvětu města. Pro svou vý stavnost byl Šumperk nazýván malou "Vídní". Výrazně německý charakter města se změnil po druhé světové válce, kdy došlo k odsunu drtivé většiny jeho obyvatel do Německa. Příchod nových osídlenců znamenal krátkou stagnaci města, o jeho dalším rozvoji však svědčí demografické údaje: do roku 1991 se počet jeho obyvatel (30 422) proti roku 1939 (15 611) téměř zdvojnásobil. Šumperk je sídlem okresního úřadu, který od roku 1960 spravuje také území bývalého okresu Zábřeh a do roku 1995 také okresu Jeseník. Nejvýznamnějším kulturním zařízením ve městě je profesionální scéna severomoravského divadla Šumperk, Dům kultury s bohatou nabídkou kulturních a společenských akcí a stoletou tradici má Okresní vlastivědné muzeum.

Šumperk, okresní město na severní Moravě ležící na úpatí Hrubého Jeseníku; 30 522 obyvatel (1995). Tradiční průmysl textilní (výroba hedvábí, zpracování lnu), dále strojírenský, elektrotechnický, hutnický, dřevozpracující, potravinářský. – Město založeno před rokem 1276, v letech 1562 – 1621 bylo královským městem. Koncem 17. stol. bylo dějištěm tzv. čarodějnických procesů. Od 18. stol. nastal rozvoj textilního průmyslu (výroba manšestru od roku 1785). – Renesanční zámek (16. stol.), zbytky gotického opevnění z konce 15. stol., barokní farní kostel (1669) se zbytky původní gotické stavby, bývalý klášter dominikánů s kostelem (1669), barokní, klasicistní a empírové městské domy. Muzeum, divadlo

Šumpersko je hornatým regionem v severozápadní části Olomouckého kraje. Severní část okresu tvoří pohoří Jeseníky, v severozápadním příhraničí s Polskem se nachází pohoří Králický Sněžník. Charakter oblasti dotváří Zábřežská vrchovina v jižní část okresu. Tato hornatá krajina má již dané výborné podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu.

 

 

Procházka městem

Budova radnice postavená v letech 1909 - 1911 ve stylu saské neorenesance se secesionizujícími detaily. Stojí uprostřed historického náměstí, na původním místě gotické a renesančně upravované radnice, připomínané již v 15. století

Předměstský dům z konce 18. století:
Tato původní symetrická budova lujsenézní orientace s mansardovou střechou si během času vysloužila název "zámeček". Objekt byl součástí areálu první manufaktury na výrobu manšestru v rakouské monarchii založené v roce 1785. V současné době je v havarijním stavu.

Evropský dům setkání:
Jeden z nejstarších pravovárečných domů ve městě, do dnešní podoby přestavěn na konci 18. století. V 17. století patřil Jindřichu Peškovi, jehož rodina patřila k obětem čarodějnických procesů

Děkanský kostel sv. Jana Křtitele:
Děkanský kostel, jednolodní barokně upravovaná stavba s gotickým jádrem patrně již z 13. století

Kostelík sv. Barbory:
Jednolodní barokní stavba z roku 1753, původně součást předměstského hřbitova. V roce 1755 vyzdoben freskami malíře I. Oderlického.

Budova muzea:
Areál starého předměstského hospodářského dvora s dominujícím neorenesančním palácem v hlavním průčelí z poslední čtvrtiny 19. století. V současné době slouží jako muzeum a kulturní centrum.

Zámek:
Někdejší sídlo zástavních držitelů a majitelů Šumperka, stojící na místě původního hradu z 13. století, jehož vznik souvisel se založením města. Od 19. století využíván ke školním účelům.

Budova obchodní akademie:
Novoklasicistní monumentální architektura postavená v letech 1895 - 97 podle návrhu vídeňských architektů bratří Drexlerů, byla výrazem prosperity města a sebevědomí obyvatel města na konci 19. století.

.Klášter s kostelem Zvěstování P. Marie:
Bývalý dominikánský klášter, komplex barokně a klasicistně upravovaných budov, jejichž založení sahá do 13. století. V kostele je mimořádně cenný barokní modlidbář.

Morový sloup:
Barokní sousoší připomínající morovou nákazu v letech 1714 - 15, dokončené v roce 1720. Dílo kladského sochaře M. Kösslera.

 

Okolí Šumperka

 

Hrubý Jeseník, pohoří na severní Moravě a ve Slezsku, druhé nejvyšší v ČR; nejvyšší Praděd, 1 491 m n. m. Tvořen krystalickými břidlicemi s průniky granitů a amfibolů. Ve čtvrtohorách PERIGLACIÁLNÍ PROCESY. Dělí se na Keprnickou, Pradědskou a Medvědskou hornatinu. Nejvyšší hřebeny jsou holé, s vystupujícími skalními útvary; úbočí zalesněná. Chráněná krajinná oblast Jeseníky (740 km2) od 1969; 11 přírodních rezervací.

Červenohorské sedlo, sedlo na severní Moravě v Hrubém Jeseníku (1 011 m n. m.) mezi Keprnickou a Pradědskou hornatinou. Vzniklo v pramenné oblasti řeky Desné. Vede přes ně důležitá silnice.

 

 

 

Velké Losiny, obec na severní Moravě, okres Šumperk; 2924 obyvatel (1995). Průmysl papírenský (výroba ručního papíru), potravinářský. Lázně založené na teplých i studených sirovodíkových pramenech léčí nervové nemoci a respirační choroby dětí. Manufaktura na papír od roku 1515, od 1592 léčebné využití vody. 1678 – 92 ve Velkých Losinách zasedal inkviziční tribunál soudící tzv. čarodějnické procesy. Renesanční zámek ze 16. stol. s arkádami a barokní přístavbou, farní kostel sv. Jana Křtitele (1603).